Kierowca wyruszył z Gdańska o godz. 6.15 i dotarł do Warszawy o godz. 10.30. Przejechał w tym czasie 360 km. Wracając z Warszawy jechał o pół godziny dłużej. W którą stronę jechał z większą prędkością ? Io ile więcej ?

Pilnee !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T18:42:22+01:00
Zad.1
pomiędzy 10³⁰ a 6¹⁵ minęło 4 godziny i 15 min
t=4,25 h nasz czas potrzebny na pokonanie trasy do Warszawy
s= 360 km - droga
s=v*t
v=s/t wzór na prędkość

v=360/ 4,25 = 84,7 km/h


Wracając z Warszawy jechał o pół godziny dłużej

t=4,25 h + 0,5 h = 4,75 h nasz czas potrzebny na pokonanie trasy z Warszawy
s= 360 km - droga
s=v*t
v=s/t wzór na prędkość

v=360/ 4,75 = 75,8 km/h

84,7 km/h - 75,8 km/h= 8,9 km/h
do Warszawy jechał z wiekszą prędkością o około 8,9 km/h