Jeden bok równoległoboku ma 4,8 cm a drugi jest 1,5 raza dłuższy.oblicz obwód tego równoległoboku.

2. Obwód równoległoboku jest równy 32cm. Oblicz długości jego boków wiedząc że jeden jest 3 razy dłuższy od drugiego.

3. Obwód równoległoboku jest równy 18,2 cm. jeden bok jest o 1,7 cm dłuższy od drugiego boku. oblicz długości boków tego równoległoboku.
4. jeden bok równoległoboku jest o 3,2 cm krótszy od drugiego boku. Obwód jest równy 20,4 cm. Oblicz długości boków .

Błagam mam to na jutro

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T19:08:01+01:00
Zad.1
a= 4,8
b= 4,8*1,5= 7,2
Obw.= 4,8*2+7,2*2= 9,6+14,4= 24


Zad.2
Obw.=32cm
x-krótszy (4cm)
y- dłuższy (12cm)

2x+2y=32 2x+2*(3x)=32
3x=y 8x=32 x=4cm


Zad.3
Obw.= 18,2cm
x- krótszy(3,7cm)
y- dłuższy (5,4cm)

2x+2y=18,2 2x+2(x+1,7)=18,2
x+1,7=y 4x=18,2-3,4
4x=14,8
x=3,7


Zad.4
Obw.=20,4cm
x-krótszy(3,5cm)
y-dłuższy(6,7cm)

2x+2y=20,4 2(y-3,2)+2y=20,4
x=y-3,2 2y-6,4+2y=20,4
4y=20,4+6,4
4y=26,8
y= 6,7
  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T19:18:29+01:00
1
2*4,8+2*(4,8+1,5)=9,6+12,6=22,2

2
a-pierwszy bok-4
3a=drugi bok-12

32=2a+3*2a
32=2a+6a
32=8a
a=4

3
a-pierwszy bok-3,7
a+1,7-drugi bok-3,7+1,5=5,2
18,2=2a+2(a+1,7)

18,2=2a+2a+3,4
18,2=4a+3,4
4a=14,8
a=3,7

4
a-pierwszy bok-6,7
a-3,2-drugi bok-6,7-3,2=3,5
20,4=2a+2(a-3,2)
20,4=2a+2a-6,4
20,4=4a-6,4
4a=26,8
a=6,7


  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T21:31:42+01:00
1.
a = 4,8
b = 4,8 * 1,5 = 7,2

O= 2a + 2b
O= 2*4,8 + 2*7,2
O= 9,6 + 14,4 = 24
2.
O = 32cm
a = x
b = 3x

O = 2a + 2b
32cm= 2x + 6x
32cm= 8x
8x= 32cm | :8
x = 4

więc :
a= 4cm
b= 3*4cm = 12cm

3.
O = 18,2
a= x
b= x+1,7

O = 2a + 2b
18,2 = 2x +2x + 3,4
18,2 = 4x + 3,4 | - 3,4
14,8 = 4x
4x = 14,8 | : 4
x = 3,7

więc:
a = 3,7
b = 3,7 + 1,7 = 5,4

4.
O= 20.4 cm
a = x
b = x - 3,2

O = 2a + 2b
O = 2x + 2x - 6,4
20,4 = 4x - 6,4 | +6,4
26,8 = 4x | :4
x = 6,7
więc :
a = 6,7
b= 6,7 - 3,2 = 3,5