Pocisk o masie m=2 kg leci z prędkością o wartości V1=500m/s i przebija drzewo o średnicy pnia 40 cm. Po przebiciu drzewa ma on prędkość o wartości V2=100m/s. oblicz:
a pracę wykonaną przez pocisk podczas przebijania drzewa
b średnią wartość siły oporu

2

Odpowiedzi

2010-01-28T19:19:30+01:00
Dane:
Masa chyba ma wynosić 0,2 kg a nie 2kg bo na pocisk w tym przypadku to za dużo ale zrobię to zadania dla dwóch przypadków!!!!!!!
m = 0,2 kg
V₁ = 500 [m/s]
V₂ = 100 [m/s]
d = 40 cm = 0,4 m
Rozw.;
Praca podczas przebicie drzewa jest równa ubytkowi energii kinetycznej pocisku (część energii kinetycznej pocisku poszło na wykonanie pracy) czyli
W = ΔEk
W = Ek₁ - Ek₂
W = m×V₁²/2 - m×V₂²/2
W = m × (V₁²-V₂²) /2 = 0,2 kg [(500 [m/s])² - (100 [m/s])²] / 2 =
= 24000 J
W = F × d
F = W/d = 24000 J / 0,4m = 60 000 N
Dla masy 2 kg wszystko jest tak samo tylko że za masę wstawiamy 2 kg
W = 240000J
F = 600 000 N
2 3 2
2010-01-28T19:37:20+01:00
Nie wiem czy dobrze i tylko wiem na a..
a)
Dane: Szukane:
m=2kg W=?
V1=500m/s
V2=100m/s.

W=F•s

F=m•g
F=2kg•10m/s²
F=20N

Vśr=V1+V2 ÷2
Vśr=500m/s+100m/s ÷2
Vśr=600m/s ÷2
Vśr=300m/s

h=V²/2g
h=300m/s² ÷ 2•10m/s
h=90000m²/s² ÷ 20m/s²
h=4500m

W=F•h
W=20N•4500m
W=90000J