Na zewnątrz trójkąta prostokątnego równoramiennego o przyprostokątnej długości 4 cm zbudowano kwadraty. Jednym z boków każdego kwadratu jest bok tego trójkąta. Punkty przecięcia przekątnych kwadratów wyznaczają trójkąt. Oblicz pole otrzymanego trójkąta.

Proszę o dobre wytłumaczenie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T11:44:34+01:00
Tego sie nie da wytłumaczyć
musisz sobie narysować trójkat prostokątny o równych przyprostokątnych
do każdego boku Δ dorysuj kwadrat, w każdym kwadracie narusuj przekątne
połacz punkty przeciecia się tych przekątnych
powstanie ci Δrównoramienny o podstawie =2 połowom przekątnych kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych
h Δ=a
pole=½ah=½a²

a=h=a√2=4√2cm

pole=½ ×(4√2)²=16cm²