Wyrażenie algebraiczne nx+my+kz a pod kreską ułamkową: n+m+k
jest wzorem na obliczenie średniej arytmetycznej liczb x, y, z, gdzie współczynniki n, m, k są krotnościami odpowiednio liczb x, y, z. Oblicz, według tego wzoru, średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z matematyki: 3, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 3, 4.

Dziękuję ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T17:31:10+01:00
Szereguj,emy kolejność od najmniejszej 3,3,3,4,4,4,5,5,5,5 _ x =3.3+3.4+4.5/10=9+12+20/10=41/10=4,1 kropka-mnożenie łamana-licznik i mianownik 10-to ilość cyfr na górze średnia arytmetyczna wynosi -4,1
2 3 2