POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poniżej przedstawiono niektóre informacje o liczbie kobiet i mężczyzn w wybranych parlamentach europejskich w 2002r. Uzupełnij te informacje.

a) parlament polski (razem 460 parlamentarzystow)
Mężczyźni: x procent, x liczby osób
kobiety: 20,22 procent, x liczby osób

b) parlament włoski( razem x parlamentarzystow)
mezczyzni: x procent, 568 osob
kobiety: x procent, 52 osoby

c) parlament francuski ( razem x parlamentarzystow)
mezczyzni: x procent, 506 osob
kobiety: 12,31 procent, x osob

MAM TO NA JUTRO, PROSZĘ O DOBRE ROZWIĄZANIA I NA JUŻ!!

2

Odpowiedzi

2009-10-04T19:09:40+02:00
A)
parlament polski (razem 460 parlamentarzystów)
Mężczyźni: x procent, x liczby osób
kobiety: 20,22 procent, x liczby osób

460* 20,22% = około 93
460 - 93 = 363
100% - 20,22% = 79,78%

parlament polski (razem 460 parlamentarzystów)
Mężczyźni: 79,78 procent, 363 liczby osób
kobiety: 20,22 procent, 93 liczby osób

b)
parlament włoski( razem x parlamentarzystów)
mężczyźni: x procent, 568 osób
kobiety: x procent, 52 osoby

52 + 568 = 620
52/620 = 8,39 %
100 % - 8,39 % = 91,61 %

parlament włoski (razem 620 parlamentarzystów)
mężczyźni: 91,61 procent, 568 osób
kobiety: 8,39 procent, 52 osoby

c)
parlament francuski (razem x parlamentarzystów)
mężczyźni: x procent, 506 osób
kobiety: 12,31 procent, x osób

100 % - 12,31 % = 87,69 %

y - wszyscy parlamentarzyści

y* 87,69 % = 506
y = 506/0,8769 = 577
577 - 506 = 71

parlament francuski (razem 577 parlamentarzystów)
mężczyźni: 87,69 procent, 506 osób
kobiety: 12,31 procent, 71 osób
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T19:40:57+02:00
A) 100%-20.22%=79.78 procent mężczyzn

100%-460
20.22%-x
100x-9301.2/100
x-93 liczba kobiet

460-93=367 liczba mężczyzn

b) 568+52=620parlamentarzystów

620-100%
568-x%
620x-56800/620
x-91,61% procent mężczyzn

100%-91,61%-8,39% kobiet

c)100%-12,31%=87,69% procent mężczyzn

87.69%-506
12.31%-x
87,69x-6228,86/87.69
x-71 liczba kobiet

506+71=577 liczba parlamentarzystów2 5 2