Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T19:33:34+01:00
#

Obszar Afryki zamieszkuje 832 mln mieszkańców, czyli ok. 13,4% ludności świata. Rozmieszczenie ;udności jest bardzo nierównomierne-do obszarów najgęściej zaludnionych należą: dolina Nilu w Egipcie, południowo-wschodnia i południowo-zachodnia Nigeria, oraz okolice Jeziora Wiktorii. Większa część Sahary, znaczne obszary Kotlin Konga i Kalahari są prawie nie zamieszkane z powodu niedogodnych warunków środowiska.
Sposród wszystkich kontyntów największy wskaźnik przyrostu naturalnego posiada własnie Afryka. Złożyły się na to dominujący w krajach Afryki, zgodny z tradycją model rodziny wielodzietnej i zmniejszenie wskaźnika zgonów, dzięki polepszeniu warunków życia mieszkańców oraz rozwojowi opkieki medycznej. Niemniej jednak należy stwierdzić, iż w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi wskaźnik umieralności w Afryce jest nadal bardzo duży

Ludność Afryki należy do trzech głównych ras.
# Najliczniej reprezentowana jest rasa czarna, której przedstawiciele zamieszkują środkową i południową część kontynentu (tzw. Czarna Afryka).
# Ludność rady białej jest charakterystyczna dla północnej Afryki (głownie Arabowie)oraz krańców połudnowych - w RPA.
# Rasa żółta reprezentowana jest przez Malgaszy mieszkających na Madagaskarze.


Narody i grupy etniczne Afryki posługują sie ok. 490 językami. To zróżnicowanie, będące spuścizną podziałow plemiennych, jest jedną z przeszkód, które uniemożliwiając integrację i hamują społeczno-gospodarczy rozwój krajów Afryki. Jego konsekwencją są też konflikty międzyplemienne i mięzypaństwowe, wyniszczające i tak słabe gospodarczo kraje.
1 1 1