Odpowiedzi

2010-01-28T19:33:50+01:00
Zastosowanie

Wodór stosuje się jako surowiec do syntezy podstawowych produktów przemysłu chemicznego - amoniaku, chlorowodoru, metanolu i benzyny syntetycznej. Jest używany do prowadzenia procesów redukcji (np. tlenków metali) i uwodorniania (utwardzania) tłuszczów. Stosowany jest do uzyskiwania wysokich temperatur w palnikach tleno-wodorowych. Wodór ma duże znaczenie jako materiał napędowy (w mieszaninie z tlenem) rakiet kosmicznych.
2010-01-28T19:35:44+01:00
-produkcja amoniaku
-jako paliwo w mieszaninie z innymi substancjami
-w przemyśle spożywczym do uwodorniania prostych olejów roślinnych
-niewielkie ilości ciekłego wodoru stosuje się jako paliwo rakietowe
-ciekły wodor do napędu odrzutowego
-do bezpośredniego wytwarzania prądu elektrycznego
2010-01-28T19:37:15+01:00
Skroplony wodór znalazł zastosowanie jako paliwo w silnikach rakietowych.Izotop wodoru – tryt – wykorzystywany jest w reakcjach termojądrowych, które mogą potencjalnie stanowić źródło taniej i czystej energii. Inny jego izotop – deuter – wykorzystywany jest jako spowalniacz (moderator) w reaktorach atomowych. Związki zawierające deuter są wykorzystywane do przygotowanie próbek NMR ze względu na właściwości fizykochemiczne tego atomu.

Wodór używany jest także w elektrowniach do chłodzenia generatorów dużej mocy (powyżej 500 MW).

W chemii organicznej wodór może być użyty do:
* uwodornienia alkenów w obecności katalizatora niklu:
C2H4 + H2 → C2H6
*redukcji związków tlenowych