Uzupełnij równania reakcji:
a) .........C5H11OH + .................------>........CO + ...............
b)..........C8H17OH + ................------->........CO2 + ..............
c)..........C5H9(OH)3 + ..............------->........C + .................
d)..........C6H13OH + ................------->........CO + ...............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-29T10:11:01+01:00
A) C₂H₁₁OH + 5 O₂ --> 5CO + 6H₂O
b) C₈H₁₇OH + 12 O₂ --> 8 CO₂ + 9H₂O
c) C₅H₉(OH)₃ + 3/2O₂--> 5C + 6H₂O
d) C₆H₁₃OH + 6 O₂--> 6CO + 7 H₂O