Mam napisać referat na temat. ''życie ludzi w dolinie i delcie nilu.'' [czyli: czym się tam zajmują, Jakie rośliny uprawiają w oazie itp. [proszę o wyczerpójące odpowiedzi] [ jak, że dałam tylko 20pkt. będę polecała wasz profil na wszystkich innym profilach ]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T19:52:37+01:00
Środowisko naturalne i warunki rozwoju osadnictwa na północy.
W czasach gdy społeczności Azji Południowo – Zachodniej przeżywały liczne perturbacje związane z koniecznością zagospodarowania dziewiczych
dotąd terenów, zachodzić zaczęły nie mniej istotne przemiany w Afryce Północno – Wschodniej. Zadecydowało o tym środowisko geograficzne ówczesnego Egiptu.
Kraj podzielony był na dwie odrębne strefy: dolinę Nilu i Deltę.
Dolina Nilu stosunkowo późno, bo dopiero w IV tysiącleciu p.n.e. stała się ośrodkiem życia gospodarczego. Przedtem życie koncentrowało się wyłącznie w rozległych stepach na wschód i zachód od rzeki. Pod wpływem pogorszenia się warunków klimatycznych zmienił się stosunek człowieka do środowiska. Biegłość w obróbce kamienia odegrała ważną rolę w przyspieszaniu przemian wiodących od gospodarki przyswajalnej do gospodarki produkcyjnej. Afryka Północno – Wschodnia znalazła się od IX tysiąclecia w strefie postępującej suszy. Delta, wraz z oazą Fajum były przede wszystkim terenami doskonałych pastwisk, znacznie mniejszą rolę odgrywała uprawa. Osadnictwo na tym terenie rozwinęło się prędzej niż w dolinie Nilu.
Rozwój osadnictwa w dolinie Nilu.
Kultura badaryjska – ceramika z prostym wzorem, tkactwo,
Kultura amracka- pierwsze wyroby miedziane, kute na zimno lub na gorąco, rozwój umiejętności w zakresie obróbki kamienia. Postępy w ceramice. Rozwinął się zwyczaj malowania ciała.
Przemiany w okresie kultury gerzeńskiej.
Kultura gerzeńska wyrosła z kultury amrackiej. Była to pierwsza klutura prehistoryczna, która objęła cały teren późniejszego państwa egipskiego. Była ona jednocześnie ostatnią kulturą prehistoryczną. W tym okresie ostatecznie ukształtowała się egipska wspólnota językowa, podstawowe elementy ogólnoegipskiej kultury. Zaczęły się również tworzyć podstawy państwowości egipskiej. Okres ten trwał prawdopodobnie około 400 lat.
W rolnictwie upowszechniona została drewniana motyka z ostrzem kamiennym. Powstała specjalizacja pracy, podział na rozmaite rzemiosła. Wprowadzono koło garncarskie. Wynalazki te wpłynęły na rozwój samego społeczeństwa. Po raz pierwszy spotykamy się tu z elementami pewnych różnic majątkowych. Zaczęto budować groby na kształt domostw.