Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T19:46:19+01:00
1. oni się do niej modlili jak była jakaś "drobna" wojna
2. rysy zrobił jakiś przeciwnik, uciekający i one były na pamiątkę... żeby o nim pamiętali..
2010-01-28T19:46:30+01:00
Znajdujący się w jasnogórskim klasztorze wizerunek (ikona) przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem , powstały w kręgu kultury bizantyjskiej prawdopodobnie ok. VI wieku, otoczony szczególnym kultem wśród wiernych Kościoła rzymskokatolickiego oraz prawosławnego, uważany za cudotwórczy. Współcześnie jest jednym z najlepiej rozpoznawanych symboli chrześcijaństwa w Polsce.
2010-01-28T19:48:17+01:00
Matka Boża (skr. MB), Theotokos (gr. Θεοτόκος), pot. Matka Boska, Boża Rodzicielka, dawniej Bogurodzica a. Bogarodzica — jeden z dwóch (obok „Najświętsza Maryja Panna”) oficjalnych tytułów Marii z Nazaretu, matki Jezusa, używany m.in. w Kościele katolickim i Kościołach prawosławnych. W wersji współczesnej tytuł ten brzmiałby Matka Boga.
Tytuł „Matki Bożej” ogłoszony został dogmatycznie na Soborze Efeskim (431), który zakończył spór dotyczący natury Chrystusa. Tytuł ten daje prawo do nazywania Maryi Matką Boga (Theotokos) wbrew nestorianom, którzy uważali, że przysługuje jej tylko tytuł „Matka Chrystusa”, jako że Syn Boży był zrodzony przed stworzeniem świata.
Kościół katolicki obchodzi uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi 1 stycznia.