Sieć dróg publicznych ma długość 360tys. km, a w jej skład wchodzi 29 010 obiektów mostowych o łącznej długości ponad 564 500 m. Oblicz średnią długość obiektu mostowego w Polsce oraz średnią odległość między obiektami mostowymi. Wynik podaj odpowiednio z dokładnością do 1 m i 1 km.
Zapisz wrzystkie obliczenia.

2

Odpowiedzi

2010-01-28T20:52:48+01:00
564500:29010= 19,5m <---- średnia długość obiektu mostowego
360000-564,5km=359435,5km <---- łączna dł. dróg bez mostów
359435,5km :29010=12,4km <------ sr.odległość między obiektami mostowymi.
2010-01-28T20:55:49+01:00
Długość mostu = 564 500 / 29 010 ≈ 19 metrów
Odległość między mostami = 360 000 / 29 010 ≈ 12 km