U dołu równi pochyłej o wysokości H=1m i kącie nachylenia
α=30<stopni> nadano ciału prędkość V<zero>=6m/s.
U szczytu równi prędkość ciała zmniejszyła się do połowy wartości
nadanej mu na dole.
Oblicz współczynnik tarcia ciała o równię

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T20:20:57+01:00
A= (v2-v1)/t= -3m/s ruch opóźniony
ponieważ H=1m i kat nachylenia równi 30stopni to długość równi = 2m. s=2m
Przekształcając wzór s=at²/2 otrzymamy t=4/3 s
i odpowiednio a=-9/4 m/s²= -2,25m/s²
Ponieważ T=kN
ma=kmg
k=a/g=(2,25 m/s²) /(10m/s²)= 0,225
Odp: współczynnik tarcia wynosi 0,225 co oznacza, że do przesunięcia tego ciała potrzebna jest siła o wartości 0,225 jej ciężaru.
10 1 10