Potrzebuję rozwiązań oraz źródeł do nauki na sprawdzian :] no i spr jest jutro więc raczej tempo się liczy. tam gdzie trudno pokazać jak to ma wyglądać prosiłbym o jakieś skany lub screeny.
Kod:
1. napisz wzory sumaryczne i pół strukturalne dla:
heptan, heksan, pentan, eten, buten, propen, etyn, propyn, pentyn
2. napisz równanie reakcji podstawiania dla :
propan i cząsteczki bromu,
heksan i cząsteczka chloru,
reakcja niklowania benzenu
4. napisz równania addycji dla :
propen i cząsteczki bromu,
heptyn i kwasy solnego,
reakcja uwodornienia benzenu

1

Odpowiedzi

2012-12-21T11:31:05+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad1.
heptan ... C7H16 ... CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
heksan ... C6H14 ... CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
pentan ... C5H12 ... CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
eten ... C2H4 ... CH2=CH2
buten ... C4H8 ...CH3-CH=CH-CH3
propen ... C3H6 ... CH2=CH-CH3
etyn ... C2H2 ... CH≡CH
propyn ... C3H4 ... CH≡C-CH3
pentyn ... C5H8 ... CH≡C-CH2-CH2-CH3

Zad2.
a) C3H8 + Br2 ---> C3H7Br + HBr
b) C6H14 + Cl2 ---> C6H13Cl + HCl
c) C6H6 + HNO3 --H2SO4-->C6H5NO2 + H2O

Zad3.
a) C3H6 + Br2 ---> C3H6Br2
b) C7H12 + HCl ---> C7H13Cl
c) C6H6 + 3H2 ---> C6H12