Pan Nowak założył w banku dwuletnią lokatę w wysokości 20 000zł. Oprocentowanie roczne tej lokaty jest stałe i wynosi 6%. Kapitalizacja odsetek odbywa się co kwartał.
a) Zakładając,że bank pobiera od każdych naliczonych odsetek 18% podatku od dochodów kapitałowych,oblicz,z jaką kwotą(z dokładnością do grosz) będzie dysponować pan Nowak po dwóch latach.
b) O ile procent większe byłoby zyski pana Nowaka z tej lokaty, gdyby odsetki od lokat nie były opodatkowane? wynik podaj z dokładnością do 1 %.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:17:19+01:00
A)
3miesiące=1/4 roku zyski procentowo wyniosą
p=(100-18)%*1/4*66%= 82%*1,5%=0,82*1,5% =1,23%=0,0123 wartości kwoty (kapitału)
K₀=20000 zł, a ponieważ 2 lata=2*4=8 kwartałów, więc stan konta pana Nowaka po tym okresie będzie wynosił:
K₈=20000* (1+0,0123)⁸= 20000* 1,0123⁸=22054,84zł, z dokładnością do 1grosza, czyli 0,01zł.

b) bez opodatkowania stan konta wynosiłby

K₈=20000 * (1+¼* 6%)⁸=20000* (1+1,5%)⁸=20000* 1,015⁸= 22529,85zł ±0,01zł. ,

zatem
2529,85-2054,84/2054,84* 100%= 475,01/2054.84*100%= 47501/2054.84 %= 23% z dokładnością ±1%
6 3 6