Łódka oddala się prostopadle od brzegu rzeki z szybkością 3,2 m/s. Szybkość nurtu względem brzegu wynosi 2,4 m/s. Szerokość rzeki jest równa 32m. Oblicz:
a) wypadkową szybkość łódki względem brzegu,
b) czas, w którym łódka przepłynie rzekę,
c) długość odcinka, o jaki woda zniesie łódkę,
d) drogę łódki pomiędzy brzegami.

2

Odpowiedzi

2009-10-04T19:22:02+02:00
V wlasciwa-3.2 m/s
V u- 2.4m/s
l=32mV wypadkowa = ?

V wyp =s/t
Vwl=l/t
Vu=x/t

V wyp=pod pierwiastkiem cale wyraznie czyli 3.2m/s do kwadratu + 2.4m/s do kwadratu = pod pierwiastkiem 10.24m^2/s^2 + 5.76m^2/s^2 = pod pierwiatkiem 16m^2/s^2 = 4m/s
b) t=l/Vwlasciwa
t=32m/3.2m/s
t=10s
c) s=Vwyp *t
s= 4m/s *10s =40m
1 4 1
2009-10-04T19:41:11+02:00
Prędkość wypadkowa łódki to przekątna prostokąta i liczymy z twierdzenia Pitagorasa
v=√v₁²+v₂²
v=√10,24+5,76
v=4m/s
b) d-szerokość rzeki
d=v₁×t
t=d/v₁
t=32/3,2
t=10s
c)s=v₂t
s=2,4×10=24m
d)
l=vt
l=4×10=40m
4 5 4