Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T20:03:23+01:00
Prawa dziecka są przedmiotem traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku.

Dziecko ma prawo do:
* wychowania się w rodzinie
* adopcji
* oświaty i nauki
* kultury, wypoczynku i rozrywki
* ochrony zdrowia i opieki medycznej
* wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu
* dostępu do informacji
* ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem.
* prywatności
* równości
2010-01-28T20:04:07+01:00
Prawa dziecka ; gdy dziecko jest nękane przez kolegów ze szkoły to ma prawo zgłosić to gdzieś np. na policję. Lub gdy dziecko jest bite, poniżane, lub inne tego typu rzeczy!