1.Obwód trójkąta równobocznego jest równy 6a+9b+3.Znajdź długośc boku tego trójkąta.
2.Pole pewnego rombu jest równe 3a(kwadrat)+ab,a jedna z jego przekatnych ma długośc 2a.Znajdź długośc drugiej przekątnej.
3.Jaki obwód ma prostokąt którego jeden bok ma długośc 2a a pole jest równe 6ab-4a(kwadrat)

1

Odpowiedzi

2010-01-28T21:01:32+01:00
1. trójkąt równoboczny : trzy równe boki więc dzielimy obwód na 3
(6a+9b+3)÷3=2a+3b+1
Odp.: bok ma długość 2a+3b+1

2.P rombu=1/2×e×f
e=2a
f=?
P rombu=3a²+ab
3a²+ab=1/2×2a×f
3a²+ab=af /÷a
3a²+ab
--------=f
a
f=3a+b
gdzie:
e-przekątna rombu o długości 2a
f-przekątna o nieznanej długości
P-pole
-------- - kreska ułamkowa
Odp.:Druga przekątna ma długość 3a+b

3.P prostokąta =a×b
a=2a
b=?
P prostokąta = 6ab-4a
6ab-4a=2ab /÷2a
6ab-4a
--------=b
2a
b=3b-2

Ob prostokąta = 2a+2b
a=2a
b=3b-2
Ob prostokąta = 2×2a+2×(3b-2)
Ob prostokąta = 4a+6b-4
gdzie:
a - jeden bok prostokąta
b - drugi bok prostokąta
P -pole
Ob - obwód
----------- - kreska ułamkowa
Odp.: Obwód tego PROSTOKĄTA wynosi 4a+6b-4
5 4 5