Uzupełnij rówanie reakcji i podaj nazwe produktów
a)CH2=CH-CH+Br---->.... nazwa produktów
b)CH=-C-CH3+...---->CH2-CH-CH3
CL CL
c)CH=-C-CH2-CH3+H2---->...
d)CH=-C-CH2-CH2-CH3+.......------->
------>CH2=CH-CH2-CH2=CH3
e)...C7H14+...O2--->...CO2+...
f)...C3H6+...O2----->...CO+......
g)...C8H16+..O2--->...C+..
h)CH2=CH2+HBr--->......
i)CaC2+...H2O---->
j)n [CH2=CH-CH3]---->t,p
kat.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-29T10:06:00+01:00
A)CH₂=CH-CH₃ + Br₂ -----> CH₂(Br)-CH(Br)-CH₃ 1,2 - dibromopropan
b)CH≡C-CH₃+ H₂ ----> CH₂=CH-CH₃ Propen
c)CH≡C-CH₂CH₃ + H₂ ---> CH₂=CH-CH₂-CH₃ buten
d)CH≡C-CH²-CH₂-CH₂+ 2H₂-->CH₃-CH₂-CH₂-CH₃ butan
e)hepten 2 C7H14 + 21 O₂---> 14 CO₂+ 14 H₂O tlenek węgla (IV)+woda
f)propen C₃H₆+ 3 O₂--> 3CO + 3H₂O tlenek węgla (II)+woda
g)okten C₈H16 + 4O₂ ---> 8C + 8H₂O węgiel + woda
h)CH₂=CH² + HBr ---> CH₃-CH₂(BR) bromoetan
i)CaC₂+ 2H₂O --->C₂H₂+ Ca(OH)₂ acetylen+ woda wapniowa