Odpowiedzi

2010-01-28T20:31:19+01:00
Ciąg jest geometryczny gdy istnieje stały iloraz wyrazów ciągu
an= 3^n/5 i an+1= 3^(n+1)/5
dzieląc wyrazy mamy an+1/an= [3^(n+1)/5]/[3^n/5]=[(3^n*3)/5]/[3^n/5]= [(3^n*3)/5]*[5/(3^n)= 3
q=3 więc jest to ciąg geometryczny
13 3 13