Zadania mają podobną treść, więc dam od razu trzy.
1. Które z poniższych punktów leżą na okręgu o środku w początku układu współrzędnych i promieniu 10?
A= (5, 7)
B= (√19, 9)
C= (3√11, -1)
D= (-2, 8)

2. Które z poniższych punktów leżą w kole o środku w początku układu współrzędnych i promieniu 8?
A= (-3, 4)
B= (-5, -6)
C= (2√10, 2√5)
D= (-√33, √33)

3. Na okręgu o środku w punkcie (0, 0) i promieniu 4 leży punkt o współrzędnych:

A. (-4, -1)
B. (-1, -3)
C. (-2, 2√3)
D. (-√3, 2√2)

1

Odpowiedzi

2010-01-28T23:12:04+01:00
Współrzędnych i promieniu 10?
taki okrąg ma równanie:
x²+y²=100
podstawiasz więc współrzędne punktów i spr. czy L=P
A= (5, 7) 25+49=100 nie
B= (√19, 9) 19+81=100 tak
C= (3√11, -1) 99+1=100 tak
D= (-2, 8) 4+64=100 nie

2. Które z poniższych punktów leżą w kole o środku w początku układu współrzędnych i promieniu 8?
x²+y²<64
A= (-3, 4) 9+16<64 tak
B= (-5, -6) 25+36<64 tak
C= (2√10, 2√5) 40+20<64 tak
D= (-√33, √33) 33+33<64 nie

3. Na okręgu o środku w punkcie (0, 0) i promieniu 4 leży punkt o współrzędnych:
x²+y²=16
A. (-4, -1) 16+1=16 nie
B. (-1, -3) 1+9=16 nie
C. (-2, 2√3) 4+12=16 tak
D. (-√3, 2√2) 3+8=16 nie
7 3 7