Odpowiedzi

2010-01-28T21:16:08+01:00
ZNACZENIE GLONÓW:
-stanowią pokarm dla zwierząt wodnych(plankton)
-wzbogacają atmosferę i hydrosferę w tlen
-sąwykorzystywane jako pasza dla zwierząt (listownica,morszczyn)
-stanowią białkowy pokarm dla człowieka(chlorella,listownica)
-przemysł tekstylny i papierowy wykorzystuje kwas alginowy (aby były nieprzemakalne)
-w przemyśle spożywczym są używane do produkcji galaretek, lodów i majonezu
GLONY SĄ WYKORZYSTYWANE DO:
-produkcji anytbiotyków,witamin,maści na oparzenia
-w przemyśle kosmetycznym
GLONY SZKODZĄ
-są biondykatorami(wskaźnikami)zanieczyszczenia wody (np.chlorella)
-powodują zakwit wody
-zapychają filtry,utrudniając przepływ wody
-obrastają i obciążają statki