1. Jeżeli prędkość samochodu o masie 1000 kg w każdej sekundzie maleje o 2m/s, to siła wypadkowa działająca na niego ma wartość:
A. 2000N i jej wektor jest zwrócony przeciwnie do wektora prędkości samochodu
B. 2000N i jej wektor jest zwrócony w tę samą stronę co wektor prędkości samochodu
C. 500N i jej wektor jest zwrócony przeciwnie do wektora prędkości samochodu
D. 500N i jej wektor jest zwrócony w tę samą stronę co wektor prędkości samochodu

2. Aby energia potencjalna wspinającego się turysty rosła o 200J w ciągu każdych 10 sekund, jego moc musi być równa co najmniej:
A. 200 W
B. 2000 W
C. 200 kW
D. 2000 kW

3. Transformator zainstalowany na jednym z końców linii przesyłowej wysokiego napięcia NIE MOŻE służyć do:
A. zwiększania napięcia elektrycznego
B. zmniejszania napięcia elektrycznego
C. zwiększania napięcia prądu
D. zwiększania mocy przesyłanego prądu

4. Jeżeli człowiek nosi okulary z soczewkami o zdolności skupiającej -2D, to znaczy, że:
A. jest krótkowidzem, a soczewki jego okularów są skupiające
B. jest krótkowidzem, a soczewki jego okularów są rozpraszające
C. jest dalekowidzem, a soczewki jego okularów są skupiające
D. jest dalekowidzem, a soczewki jego okularów są rozpraszające

5. Na wykresie pokazano zależność grogi pokonanej przez samochód od czasu trwania ruchu. Jaką drogę pokonał samochód między 10 a 30 minutą ruchu ? Jaka była prędkość samochodu w ciągu ostatnich 20 minut jego ruchu ? zapisz obliczenia.
(wykres do zad. 5 znajduje się w załączniku)

6. Akumulator samochodowy, do którego podłączono żarówkę, wyczerpał się po 12 godzinach pracy. Oblicz, jaki ładunek elektryczny przepłyną w tym czasie przez przekrój poprzeczny włókna żarówki, jeśli natężenie prądu płynącego w żarówce wynosiło 8A. Zapisz obliczenia.

7. Jaką masę ma powietrze znajdujące się w Sali o wymiarach 4m x 5m x 2,5m, jeżeli jego gęstość wynosi 1,2 kg/m3? Ile ciepła trzeba dostarczyć powietrzu w tej Sali, aby podnieść jego temperaturę o 2oC? Ciepło właściwe powietrza wynosi 1 kj/(kg x oC). Zapisz obliczenia.


BARDZO WAŻNE SĄ DLA MNIE OBLICZENIA I UZASADNIENIA DO KAŻDEGO ZADANIA.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T13:47:05+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.1
m = 1000 kg
V = 2 m/s
t = 1 s
F = ?
F = m*a ; ale a = V/t
F = m*V/t
F = 1000 kg *2 m/s/1s
F = 2000 N
sila jest skierowana przeciwnie do wektora prędkości bo prędkość maleje, odp. A
zad.4
f = - 2 D
jest krótkowidzem (obraz powstaje przed siatkówka) , nosi okulary z soczewkami rozpraszającymi, odp. B
zad. 5.
wykres dotyczy ruchu jednostajnego, zauważ , że miedzy 20 a 40 minutą droga jest cały czas taka sama, więc ciało się nie porusza, samochód stoi.
między 10 a 30 minutą pokonał drogę 10 km
prędkość w ciągu ostatnich 20 minut:
s = 10 km= 10000 m
t = 20 min = 20 *60 = 1200 s
V = ?
V = s/t
V = 10000 m/1200 s = 8,33 m/s
zad.6.
t = 12 h = 12 *3600 = 43200 s
I = 8 A
Q = ?

I = Q/t
Q = I * t
Q = 8 A * 43200 s = 8 C/s * 43200 s = ........C

zad. 7
V = 4 m* 5 m *2,5 m = 50 m^3
d = 1,2 kg/m^3
delta T = 20 C
cw = 1 kJ/kg*C= 1000 J/kg *C
Q = ?
1. obliczam masę powietrza z wzoru na gęstość
d = m/V
m = d*V
m = 1,2 kg/m^3 * 50 m^3 = 60 kg
2. obl. ilość ciepła:
Q = m *cw *delta T
Q = 60 kg * 1000 J/kg *C * 20 C
Q = 12 00000 J = 1,2 MJ

4 4 4