Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T13:41:13+01:00
Cos(x+π)=-cosx=√3/3
sinx=√(1-3/9)=√6/3
tgx=sinx/cosx=√2
tg(x+π /6)=[tgx-tg(π /6)]/[1-tgx*tg(π /6)]=(6√2+3√3)/3=2√2+√3
3 2 3