Ułóż i uzgodnij równania reakcji chemicznych:
a) wodoru z tlenem (produktem jest woda)
b) wodoru z chlorem (produktem jest chlorowodór)
c) glinu z siarką (produktem jest siarczek glinu)
d) węgla z wodorem (produktem jest metan CH4)
e) potasu z tlenem (produktem jest tlenek potasu)
f) wapnia z wodorem (produktem jest wodorek wapnia CaH2)
g) żelaza z chlorem (produktem jest chlorek żelaza(III)

Dobierz współczynniki stechiometryczne wskaż substraty i produkty:
a) K + CuSO4 -> Cu + K2SO4
b) CaCO3 -> temperatura. CaO + Co2
c) Cr + H2S -> Cr2S3 + H2
d) KCLO3 -> temp. KCL + O2

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T20:45:18+01:00
A) 2H₂ + O₂ ---> 2H₂0
b) H₂ + Cl₂ ---> 2HCl
c) 2Al + 3S ---> Al₂S₃
d) C + 2H₂ ---> CH₄
e) 4K + O₂ ---> 2K₂O
f) Ca + H₂ ---> CaH₂
g) 2Fe + 3Cl₂ ---> 2FeCl₃


a) 2K + CuSO₄ ---> Cu + K₂SO₄
Substraty - 2K + CuSO₄
Produkty - Cu + K₂SO₄

b) CaCO₃ ---> temperatura. CaO + CO₂
Substraty - CaCO₃
Produkty - CaO + CO₂

c) 2Cr + 3H₂S ---> Cr₂S₃ + 3H₂
Substraty - 2Cr + 3H₂S
Produkty - Cr₂S₃ + 3H₂

d) 2KClO₃ ---> temp. 2KCl + 3O₂
Substraty - 2KClO₃
Produkty - 2KCl + 3O₂
47 4 47
2010-01-28T20:52:17+01:00
2H₂+ O² -> 2H²O
Cl₂+ H₂-> 2HCl
2Al + 3S -> Al₂S₃
C + 2H₂-> CH₄
4K + O₂-> 2K₂O
Ca + H₂-> CaH₂
2Fe + 3Cl₂ -> 2FeCl₃


2K + CuSO₄ -> Cu + K₂SO₄
substr prod

CaCO3 -> CaO + CO2
substr Temp prod

2Cr + 3H2S -> Cr2S3 + 3H2
substr prod

2KClO3 -> 2KCl +3O2
substr temp prod
13 2 13