Na "gwałt" potrzebne!!!!!!! :
1) przemiany zw. azotowych
2) opisnay cykl mocznikowy
3) łańcuch oddechowy jako kaskada energetyczna

potrzbuje to na sprawdzian! niech to będzie krótkie ale sensownie napisane tak zebym sie tego nauczyła!!!

potrzebne na już!!!!!
dużo punktów!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T22:09:00+01:00
1) Wiązanie azotu cząsteczkowego N2 z atmosfery przez bakterie (gł. z rodzaju Rhizobium), przyswajanie go w postaci amoniaku i azotanów przez rośliny, amonifikację, nitryfikację; oraz denitryfikację, w wyniku której uwolniony azot N2 przechodzi do atmosfery; azot krąży w glebach i wodach dzięki działalności drobnoustrojów, roślin i zwierząt.
2) Cykl mocznikowy - szereg metaboliczny, w którym toksyczny amoniak przekształca się i wydala w postaci nietoksycznego mocznika.
3) Każde utlenienie związku organicznego zachodzące w czasie oddychania: podczas glikolizy, przy utlenianiu pirogronianu i na różnych etapach cyklu Krebsa, uruchamia niezależny transport wodoru, a następnie elektronów, na tlen w łańcuchu oddechowym. Wieloetapowa wędrówka wodoru i elektronów wzdłuż łańcucha oddechowego umożliwia stopniowe uwalnianie energii. Jest ona częściowo wiązana, jako energia chemiczna, w ATP w procesie fosforylacji oksydacyjnej, a częściowo - rozprasza się w postaci energii cieplnej.