Odpowiedzi

2009-10-04T19:46:55+02:00
1. środowisko życia ryb- wody słodkie i słone
2. przedstawiciele ryb- słodkowodne: karp, płoć, lin; słonowodne: mintaj, śledź, makrela
3. budowa zewnętrzna ryb- łuski, płetwy piersiowe, brzuszne, odbytowa, ogonowa, grzbietowa, śluz, głowa, tułów, ogon, linia boczna
4. budowa wewnętrzna ryb- skrzela, układ pokarmowy, pęcherz,
5. czynności życiowe ryb- ?
6. znaczenie w przyrodzie i gospodarce
człowieka- w przyrodzie: są konsumentami, są ogniwem łańcucha pokarmowego, wykorzystywane są jako wskaźniki stanu czystości wód ;w gospodarce: są pożywieniem dla człowieka, duża wartość odżywcza
6 3 6