Zadanie1.

Wyznacz wszystkie wartości , dla których funkcja liniowa określona wzorem dla jest funkcją rosnącą.

Zadanie2.

Funkcja przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej n resztę pozostałą z dzielenia liczby n przez liczbę 5. Określ zbiór wartości funkcji . Narysuj wykres tej funkcji dla n20.

1

Odpowiedzi

2010-01-28T21:20:25+01:00
1.

a>0, a należy do R.

2. y=n
n=20
y=20/5
y=4

koniec.