Wyrażenia algebraiczne
W liczbie dwucyfrowej cyfrą dziesiątek jest x, a cyfrą jedności jest o 2 mniejsza od cyfry dziesiątek . Zapisz tę liczbę oraz powstałą po zamianie miejscami cyfr w liczbie początkowej. Oblicz różnicę między liczbą powstałą po zamianie cyfr a liczbą początkową.

1

Odpowiedzi

2010-01-28T21:07:26+01:00