Odpowiedzi

2010-03-07T11:30:39+01:00
Izaak był synem Abrachama. Najbardziej pamiętnym zdarzeniem z jego życia byłozłożenie go na żądanie Boga Jahwe w ofierze przez ojca na górze Moria. ednak interweniował Anioł, który cofnął nakaz, słowami "Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna".Według tradycji na tym miejscu stanęła Świątynia Jerozolimska. Izaak poślubił Rebeke z którą miał dwóch synów, Ezawa i Jakuba, z których prawa pierworodnego podstępem uzyskał Jakub. Księga Rodzaju opisuje walkę Jakuba z tajemniczą postacią, która powiedziała: "Odtąd nie będziesz nazywał się Jakub, ale Izrael (ישׂראל), bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Jakub miał dwunastu synów:
z Leą - Rubena, Symeona, Lewiego, Judę, Issachara i Zebulona, z Rachelą - Józefa i Beniamina, z niewolnicą Bilhą - Dana i Naftalego,z niewolnicą Zilpą - Gada i Asera
Potomstwo dwunastu synów Jakuba tworzyło dwanaście plemion izraelskich.
31 2 31