1)Szkoła zatrudnia dwunastokrotnie więcej kobiet niż mężczyzn.Ile pracuje kobiet,a ilu mężczyzn,jeśli wszystkich pracowników jest 65? (Układy równań)
2)Za 2 różne podręczniki zapłacono 28,80 zł.Gdyby jeden podręcznik był o 25 % droższy ,a drugi o 25 % tańszy,to ceny obu podręczników byłyby równe.Oblicz cenę każdego z podręczników.(Układy równań)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T21:12:48+01:00
Zad1:
Otóż niech "x" będzie liczbą kobiet, a "y" liczbą mężczyzn (co będzie zgodne z rodzajem chromosomów płci :P):

kobiet jest dwunastokrotnie więcej niż mężczyzn:
x=12y

wszystkich pracowników jest 65:

x+y=65

prosty układ równań i metoda podstawiania:

x=12y
x+y=65

12y+y=65
13y=65 |:13
y=5

teraz liczymy liczbę pracujących kobiet:
x=12y
x=12*5
x=60

ciekawie... szkoła zatrudnia 60 kobiet i 5 mężczyzn.

Zad2:
x - jeden z podręczników
y - drugi z podręczników

x+y=28,80zł
x+25%x=y-25%y

z drugiego układu mamy:
x+25%x=y-25%y
x+0,25x=y-0,25y
1,25x=0,75y |*100
125x=75y

i mamy prościutki układ równań i teraz metodę przeciwnych współczynników weźmy:

x+y=28,80zł |*-125
125x=75y

-125x-125y=-3600zł
125x=75y

-125y-=75y-3600zł
-200y=-3600zł |:(-200)
y=18zł

wstawiamy:
x+y=28,80zł
x+18zł=28,80zł
x=10,80zł


jedna książka kosztowała 10,80zł, zaś druga 18zł.
1 5 1