Odpowiedzi

2010-01-29T15:04:17+01:00
Http://www.liturgiaecclesiae.pl.tl/Test-z-Ewangelii-wg-&%23346%3Bw-.--&%23321%3Bukasza,-cz&%23281%3B&%23347%3B&%23263%3B-I.htm?PHPSESSID=75635c42da90298c183f64817a543c12

http://www.liturgiaecclesiae.pl.tl/Test-z-Ewangelii-wg-%26%23346%3Bw-.--%26%23321%3Bukasza%2C-cz%26%23281%3B%26%23347%3B%26%23263%3B-II.htm


z tej strony był u nas sprawdzian