1.
a) Obwód trójkąta równobocznego jest równy 6a+9b+3. Znajdź długość boku tego trójkąta.

b) Pole pewnego rombu jest równe 3a²+ab, a jedna z jego przekątnych ma długość 2a. Znajdź długość drugiej przekątnej.

2. Wyłącz czynnik przed nawias
½x²+³/₂x²=
1

Odpowiedzi

2010-01-28T21:17:43+01:00
Zad.1
x - długość boku trójkąta
6a + 9b + 3 = 3x
x = 2a + 3b + 1
odp: Długość boku tego trójkąta jest równa 2a + 3b + 1.

zad.2
P = 1/2 * e * f
e = 2a
P = 3a² + ab
3a² + ab = 1/2 * 2a * f
a(3a + b) = af
f = 3a + b
odp: Długość drugiej przekątnej tego rombu wynosi 3a + b.

zad.3
1/2x² + 3/2x² = x² (1/2 + 3/2) = x² * 2 = 2x²