Odpowiedzi

2010-01-28T21:47:19+01:00
Przykłady różnic
- Uznawanie tylko niektórych sakramentów, zazwyczaj Chrztu i Komunii św.
- Komunię wystarczy przyjmować raz na trzy miesiące (kalwinizm)
- Nieuznawanie prymatu papieża
- Sobór jest wyższy niż papież
- Kościoły lokalne mogą zmieniać swoje obrzędy
- Prymat władzy świeckiej nad religijną (luteranizm, anglikanizm)
- Biblia może być interpretowana przez każdego
- W Biblii uznaje się jedynie dosłowny sens
- Eucharystia jest jedynie pamiątką, a nie odnowieniem ofiary krzyża
- Nie istnieje transsubstancjacja, lecz Ciało i Krew są obecne w chlebie i winie (konsubstancjacja)
- Odrzucenie ślubów zakonnych; posłuszeństwo jedynie wobec najwyższego zwierzchnika
- Surowa asceza i oszczędzanie (purytanizm w anglikanizmie)