Odpowiedzi

2010-01-28T21:36:02+01:00
Engineer- buliding roads, oversees structure, building bridges(buduje drogi, nadzoruje budowe, buduje mosty)
nurse- gives injections, makes first aid, it gives tablets (daje zastrzyki, robi opatrunki, daje tabletki)
flight attendant- helps passengers, transfers informations, answers on questions ( pomaga pasażerom, przekazuje informacje, opowiada na pytania)
lawyer- Weapon, counsels, deals with our legal cases (broni,doradza, zajmuje się naszymi sprawami prawnymi)
pilot- leads machine, steers fix-ups, inform (prowadzi maszynę, steruje urządzeniami, informuje( np w samolocie o jakims zagrozeniu))
dentist-picks out teeth, apparatus sets up, seals(wyrywa zęby, zakłada aprat, plombuje)
secretary- copy, gets back phones, doing coffe ( kseruje, odbiera telefony,robi kawe)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T21:41:25+01:00
Engineer - designing (projektowanie), drawing (rysowanie), building (budowanie)
nurse - making injections (robienie zastrzyków), washing patients (mycie pacjentów), cleaning (sprzątanie)
flight attendant - serving food (podawanie jedzenia), helping passengers (pomaganie pasażerom), instructing passengers (pouczanie pasażerów)
lawyer - defending (bronienie), accusing (oskarżanie), reading files (czytanie akt)
pilot - steering (sterowanie), landing (lądowanie), taking off (startowanie)
dentist - filling (plombowanie), pulling out (wyrywanie), treating (leczenie)
secretary - answering calls (odbieranie telefony), singing documents (podpisywanie dokumentów, making coffee (robienie kawy)