Solankę dziesięcioprocentową zmieszano z solanką dwuprocentową i otrzymano 60 kg roztworu. Gdyby solanki dziesięcioprocentowej wzięto o 20 % więcej , a solanki dwuprocentowej o 20% mniej , to otrzymano by solankę ośmioprocentową. Jakie jest stężenie otrzymanej solanki?
w zad. jest haczyk.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T21:19:41+01:00
Zadanie w załączniku
można zrobić to zadanie na dwa sposoby