Odpowiedzi

2010-01-28T21:26:55+01:00
Orzeł (ulegał zmianom wręcz rewolucyjnym, bardzo często się zmieniał, miał jedną lub trzy korony, natomiast w łapach trzymał nie tradycyjne symbole monarsze)
Wielkie herby po prawej stronie to: Kazania, Polski, Mołdawii i 3 wielkich księstw, na lewej stronie Astrachania, Syberii, Gruzji i Finlandii. Małe herby w górnej części to symbole mniejszych ziem: herb regionów północno-wschodnich, połączony herb obwodów białoruskich i litewskich (W. Ks. Litewskiego, białostockiego, żmudzkiego, połockiego, witebskiego i mścisławskiego), połączony herb obwodów, m.in. smoleńskiego i pskowskiego, połączony herb obwodów pd.-wschodnich: wołyńskiego, podolskiego i czernichowskiego, połączony herb obwodów nadbałtyckich: Estonii, Inflant, Kurlandii-Semigalii, karelskiego oraz na końcu herb Turkiestanu.
Na samym dole herbu Wielkiego jest herb rodziny Holstein – Gottorp – Romanov, jedyny raz w historii cesarstwa rosyjskiego.

Herb symbolizuje wszechwładzę.
2010-01-28T21:27:58+01:00
Jak sam wiok wskazuje herb symbolizuje ogromną władzę Rosji, ponieważ jej herb znajduje sie na środku...Obok są państwa sąsiadujące, które stanowią
dla tego kraju podwładnych. W tym przypadku Rosja panuje nad nimi i ma nieograniczoną władzę. Czuje się odpowiedzialna za dalsze losy danego państwa
oraz podejmuje dosyć ważne decyzje. Strażnicy, którzy stoją na czele herbu
symbolizują, że nikt nie ma prawa znieważyć Rosji i jeżeli spróbuje ją zhańbić gorzko tego pożałuje.