Odpowiedzi

2010-01-28T23:02:16+01:00
A) W kongresie wiedeńskim decydującą rolę odegrały Austria, Prusy, Rosja i Wielka Brytania oraz Francja. Odgrywały one decydującą rolę, ponieważ przyczyniły się do klęski Napoleona.

b) Zgodnie z zasadą restauracji przywrócono na tron francuski dynastię panującą przed Napoleonem (Ludwik XVII zasiada na tronie Francji). Zgodnie z zasadą równowagi podpisano Święte Przymierze, które miało strzec ustanowionego porządku i zwalczać idee niepodległościowe, a także przywrócono Francję do granic z 1792 i nakazano wypłatę ogromnej kontrybucji.

c) Podpisując Święte Przymierze deklarowano w nim, że władcy we wzajemnych stosunkach będą się kierowali chrześcijańskimi zasadami miłości, pokoju i sprawiedliwości. Dla większości władców i państw był to jednak dokument niemający żadnego znaczenia praktycznego. Bywał tylko, przyjmują nienaruszalność władzy pochodzącej "od Boga", pretekstem do walki z wszelkimi próbami zmienienia porządku wiedeńskiego. Uzasadniał też wprowadzenie coraz bardziej policyjnego i represyjnego systemu rządów.
3 3 3