Odpowiedzi

2010-01-29T21:54:23+01:00
Polski działacz polityczny i społeczny żydowskiego pochodzenia,eden z przywódców powstania w getcie warszawskim, kawaler Orderu Orła Białego, z zawodu lekarz-kardiolog.
Jego rodzina wprowadziła się do Warszawy z ZSRR.Jego rodzice angażowali się w działalności polityczne:Cecylia Edelman z domu Percowska, działała w kobiecym odłamie Bundu,ojciec, Natan Feliks związany był z socjalistycznymi rewolucjonistami rosyjskimi.
Jako dziecko Marek Edelman wstąpił do Socjalistiszer Kinder-Farband(ogranizacja dziecięca).. Po śmierci matki w 1934 sam zarabiał na swoje utrzymanie. W '39 został członkiem Socjalistycznego Związku Młodzieży Przyszłość .
W czasie II wojny światowej należał do Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego (Bund),był wśród założycieli Żydowskiej Organizacji Bojowej, uczestniczył w powstaniu w getcie warszawskim, a po śmierci Mordechaja Anielewicza został ostatnim przywódcą bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej podczas walk.brał udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie nie wyjechał z Polski, od 1946 na stałe zamieszkał w Łodzi
1 1 1