Odpowiedzi

2010-01-29T18:40:15+01:00
Sonetów krymskich było osiemnaście i napisał je Adam Mickiewicz w czasie jego podróży po Krymie. Warto też wiedzieć, że są one tak naprawdę obrazem wędrówki bohatera w głąb siebie i poznawaniem swego wnętrza. Są to jak większość utworów romantycznych utwory nierealistyczne (wizje poetyckie).

1. Stepy Akermańskie
2. Cisza morska
3. Żegluga
4. Burza
5. Widok gór ze stepów Kozłowa
6. Bakczysaraj
7. Bakczysaraj w nocy
8. Grób Potockiej
9. Mogiły Haremu
10. Bajdary
11. Ałuszta w dzień
12. Ałuszta w nocy
13. Czatyrdah
14. Pielgrzym
15. Droga nad przepaścią w Czufut-Kale
16. Góra Kikineis
17. Ruiny zamku w Bałakławie
18. Ajudah

Stepy akermańskie- opisuje step, jego rozległość, kolorystykę. Ukazuje wielkość i różnorodność. Podmiot jest podróżnikiem, zafascynowanym tym, co widzi. Jest poetą- inaczej patrzy na świat (wyobraźnia). Jest on też pielgrzymem- zmierza ku świętości przez życie. Nie jest sam, ale mimo to czuje się samotny.

Burza- 1 zwrotka- euforia, nastrój grozy ( nagromadzenie głosek szczelinowych) 3 zwrotka- część refleksyjna. Inni są przerażeni, modlą się. Podmiot jednak nie umie się modlić i nie ma kogo żegnać. Jest cierpiącym ateistą.

Cisza morska- podmiot jest prześladowany przez własne wspomnienia, które nie dają mu spokoju. Wciąż myśli o opuszczonej swej kobiecie i ojczyźnie.

Żegluga- Podmiot jest szczęśliwy jako turysta, że wyruszył w podróż. Występuje w roli poety.

Grób Potockiej- opis krajobrazu dookoła grobu Potockiej. Podmiot chwali jego piękno. Uświadamia sobie, że tak jak ona samotnie zmierza ku śmierci.

Czatyrdah- opis góry, morza uczuć poety. Porównuje morze do spienionego bałwana, srebrnych śniegów, jest ono zarazem ciężkie i lekkie, jak wojsko wielorybów zalega brzegi (gwałtowność).
W sercu poety dzieje się to samo- wielkie namiętności. Tylko niespokojne morze potrafi wyrzucić perły, korale muszle (utwory poetyckie). Nawiązuje do Horacego- poeta jest nieśmiertelny (Exegi monumentum).

Sonet XV- nie da się uczuć wyrazić słowami. Język jest tworem niedoskonałym.

Sonet VI- opis pałacu hanów krymskich. Kiedyś wspaniały, dziś ruina. Natura pokonała kulturę. Natura nigdy nie umiera. Refleksja- wszystko przemija, prócz źródła(natura)- dzieło Boga.

Sonet XIII- Natura jest monumentalna potężna, niezniszczalna, ożywiona- góra rozumie, słucha Boga i tłumaczy jego słowa człowiekowi. Natura jest pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem (tylko dzika natura).

Liczę na naj:D Praca jest całkowicie samodzielna. Są to moje notatki. Mam nadzieję, że pomogłam.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T22:39:40+01:00
W załączniku przedstawiam ci wybrane sonety Mickiewicza (opisane dość szczegółowo). Są to moje notatki z lekcji.

Lista sonetów:
Stepy amerykańskie
Pielgrzym
Bakczysaraj
Bakczysaraj w nocy
Burza
Czatyrdah
Mogiły haremu
Ajudah
2 5 2