Ozdobną płytę kominkową o objętości 0,4 m³ można wykonać z piaskowca lub z granitu. O ile kilogramów masa płyty wykonanej z granitu będzie większa od masy płyty wykonanej z piastkowca?
Masa właściwa piaskowca wynosi 2,35g/cm³.
Masa właściwa granitu wynosi 2,75g/cm³.
UWAGA! Masa właściwa ciała, to masa (w gramach) 1cm³ tego ciała.

Pilne! Proszę o odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2009-10-04T19:56:16+02:00
0,4m³=400000cm³
masa piaskowca
400000×2,35=940000g=940kg
masa granitu 400000×2,75=1100000g=1100kg
1100-940=160kg
1 5 1