Zad.1 Ustal wzór sumaryczny i strukturalny alkanu zawierającego 84% masowych węgla.
zad.2. 5 cm sześcienne 70% roztworu kwasu siarkowego o gęstości 1,61 g/cm sześcienny rozcieńczono do objętości 100 cm sześciennych. Oszacuj stężenie procentowe roztworu.

1

Odpowiedzi

2010-01-29T12:27:48+01:00
1/
Dane
%C = 84%
%H = 100% - 84% = 16%
MC = 12g/mol
MH = 1g/mol

Ogólny wzór alkanu to CxHy. Ze składu procentowego wynika że w 100g alkanu znajduje się 84g węgla i 16g wodoru

1 mol C ---> 12g
x moli C---> 84g
x = 84 / 12 = 7 moli węgla

1mol H ---> 1g
x moli H ---> 16g
x = 16 moli wodoru

CxHy x : y = 7 : 16
C7H16 ---> wzór szukanego alkanu

2/
Dane
Vr = 5cm3
dr = 1,61g/cm3
C% = 70%
V =100cm3

d = m / V ---> mr = dr * Vr = 1,61 * 5 = 8,05g
C% = ms * 100% / mr ---> ms = mr * C% / 100%
ms = 8,05 * 70% / 100% = 5,635g

Do roztworu dodano 95cm3 H2O
m = 8,05g + 95g = 103,05g

C% = ms * 100% / m = 5,635 * 100% / 103,05 = 5,47%