Odpowiedzi

2009-10-05T15:22:41+02:00
Dane:
mA=63,55 (u)
l.n.1 = 34
l.p = 29
%1=69,1 [%]

Obliczenie masy pierwszego izotopu
Z1 = 34 + 29 = 63

Obliczenie zawartości procentowej drugiego izotopu
%2 = 100% - 69,1% - 30,9%

Obliczenie masy drugiego izotopu
mA = %1×A1 + %2×A2 / 100%
100%×mA = %1×A1 + %2×A2
100%×mA - %1×A1 = %2A2
100%×mA - %1×A1 / %2= A2
A2 = 100%×mA - %1×A1 / %2
A2 = 100×63,55 - 69,1×63 / 30,9 [%×u - %×u / %] = 6355 - 4353,3 / 30,9 [%-u/%] = 2001,7/30,9 [u] = 65 [u]

Obliczenie liczby masowej drugiego izotopu
Z2= A2 => Z2 = 65

Odp: Liczby masowe izotopów wynoszą 63 i 65.