Odpowiedzi

2010-01-29T06:26:32+01:00
Ile ciepła trzeba dostarczyć kawałkowi lodu o masie 2kg i temperaturze 0 'C aby go zmienić w parę wodną o temperaturze 100'C.?

Najpierw należy dostarczyć ciepło, by roztopić lód. Wzór na ilość potrzebnego ciepła wyraża się wzorem:

Q₁ = m * q

gdzie:
Q₁ - ciepło potrzebne do stopienia lodu
m - masa lodu
q - ciepło topnienia lodu (odczytujemy z tablic)

m = 2 kg
q = 333700 J/kg
Q₁ = ?

Q₁ = 667400 J

Najpierw należy podgrzać wodę do temperatury 100°C (czyli o 100 stopni). Ciepło potrzebne do tego wyraża się wzorem:

Q₂ = m * cw * Δt

gdzie:
Q₂ - ciepło potrzebne na podgrzanie wody
m - masa wody
cw - ciepło właściwe wody
Δt - różnica temperatur

m = 2 kg
cw = 4190 J/kgK
Δt = 100 K
Q₂ = ?

Q₂ = 838000 J

Na zakończenie musimy wodę zamienić w parę. Ciepło do tego potrzebne wyraża się wzorem:

Q₃ = m * q

gdzie:
Q₃ - ciepło potrzebne do odparowania wody
m - masa lodu
q - ciepło parowania wody (odczytujemy z tablic)

m = 2 kg
q = 2257000 J/kg
Q₃ = ?

Q₃ = 4514000 J

Łącznie więc potrzebne ciepło będzie równe:

Q = Q₁ + Q₂ + Q₃

Q = 6019400 J = 6019,4 kJ
28 4 28