Marcin odmierzył beczkę w ogrodzie. Ma ona wysokość 12dm i średnicę dna równego 7 dm. Z powodu trudności ze zmierzeniem średnicy w najszerszym miejscu Marcin zmierzył obwód w najszerszym miejscu. Jest on równy 33 dm.Oblicz objętość beczki ( za π = ²²/₇ )

Informacja: V = ¹/₁₂π(2D² + d²) × h,
gdzie D - średnica w miejscu najszerszym,
d - średnica dna
h - wysokość beczki

1

Odpowiedzi

2010-01-28T23:20:35+01:00
Obwód l=2πr
2r=33/π=10,5, zostawiamy 2r bo to jest średnica.
Podstawiamy do V = ¹/₁₂π(2D² + d²) × h,
D=10.5 dm
d=7dm
h=12dm
V=¹/₁₂ × ²²/₇ × (2×10.5×10.5 + 7×7)×12=693dm³