PILNE, ZADANE NA JUTRO!!!!!!!!!!

Napisz krótko, jakie cechy przyrody mogły zdecydować o utworzeniu Poleskiego Parku Narodowego. Weź pod uwagę: piękno krajobrazu, gatunki roślin i zwierząt podlegające ochronie, niezwykłe formy rzeźby terenu.

Sądzę, że o jego utworzeniu zadecydowano przede wszystkim z powodu...

1

Odpowiedzi

2009-10-04T20:49:20+02:00
Sądzę, że o jego utworzeniu zadecydowano przede wszystkim flora parku,która jest bogata i obfituje w rośliny typowe dla terenów podmokłych i bagiennych. Na terenie parku występuje 928 gatunków roślin, z których 60 podlega ochronie gatunkowej.
Rodzaje formacji roślinnych: torfowiska (niskie, przejściowe i wysokie), brzeziny bagienne, bory sosnowe, olsy.
#Ryby (21 gatunków)
# Płazy (13 gatunków)
# Gady (7 gatunków)
# Ptaki (ok.200 gatunków)
# Ssaki (48 gatunków)
Fauna liczy razem około 290 gatunków.
Obejmuje on tereny znajdujące się na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne z bogactwem flory i fauny. W ramach parku są następujące tereny: Durne Bagno, Jezioro Moszne, Jezioro Długie, Torfowisko Orłowskie oraz Bagno Bubnów.