Odpowiedzi

2010-01-29T00:33:12+01:00
1) 2-chloro-2,3-dimetylobutan
2) 1-chloro-3-metylobuten lub 1-chloro-3-metylobut-1-en
natomiast 3 oraz 4 twoj zapis nie mowi w jakiej pozycji sa podstawniki w pierscieniu benzenu lub cyklheksanu wiec nazwy moga byc dwie w zaleznosci czy beda podstawione -orto czy -meta
3)versja 1 to 1-etylo-2-metylobenzen
versja 2 to 1-etlylo-3-metylobenzen

4) versja 1 to 2,4-dichloro-1-metylocykloheksan
versja 2 to 1,2-dichloro-4-metylocykloheksan