[b]Wykonaj wykresy rozpuszczalności następujących substancji:[/b]

Chlorku Sodu NaCl
Azotan (V) Potasu KNO3
Sacharozy C12 H22 O11
Octanu wapnia 1(CH3COO)2Ca
Chlorku amonu NH4Cl
Azotanu (V) sodu NaNO3

W zależności od temperatury.

Wykres ma wyglądać mniej więcej tak
r
o
z
p
u
s
z
a
l
n
o
ś
ć

0 10 20 30 100
temperatura w stopniach Kelwina i Celcjusza

1

Odpowiedzi

2010-01-29T05:51:16+01:00
Chlorku Sodu NaCl
Azotan (V) Potasu KNO3
Chlorku amonu NH4Cl
Azotanu (V) sodu NaNO3

Wykresy rozpuszczalności powyższych związków znajdziesz tu:
http://www.gimnazjum7.rzeszow.pl/strona_chemia/chemia/index.php?wykresy-rozpuszczalnosci-soli-w-wodzie,30


Wykres rozpuszczalności sacharozy znajdziesz tu:
http://teamworkmikolajki-graal.blogspot.com/2009/04/rozpuszczalnosc-wykresy-krysztaki.html

Wykres rozpuszczalności octanu wapnia znajdziesz tu:
http://www.chemorganiczna.com/content/view/94/15/
3 3 3