1.Zosia kupiła 5 zeszytów po a zł za sztukę i 6 zeszytów w cenie o 10gr mniejszej od a zł. jaka była średnia cena jednego zeszytu.

2.Agata ma x zl kieszonkowego, Basia ma o 10 zł mniej. Ewelina ma dwa razy więcej kieszonkowego niż Agata a Agnieszka ma o 20 zł więcej od Eweliny. ile zł kieszonkowego maja razem

3ogrodnik posiał a kwiatów wzdłuż jednej ściany domu w równej odległości miedzy sąsiednimi kwiatami wynoszącej x metrów tak ze skrajne kwiaty są na końcach ściany. jaka jest długość ściany domu?
bladam z jakimis obliczeniami!

1
Mam pytanie z jakiej książki jest to zadanie

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T07:57:28+01:00
1.Zosia kupiła 5 zeszytów po a zł za sztukę i 6 zeszytów w cenie o 10gr mniejszej od a zł. jaka była średnia cena jednego zeszytu.

2.Agata ma x zl kieszonkowego, Basia ma o 10 zł mniej. Ewelina ma dwa razy więcej kieszonkowego niż Agata a Agnieszka ma o 20 zł więcej od Eweliny. ile zł kieszonkowego maja razem

3ogrodnik posiał a kwiatów wzdłuż jednej ściany domu w równej odległości miedzy sąsiednimi kwiatami wynoszącej x metrów tak ze skrajne kwiaty są na końcach ściany. jaka jest długość ściany domu?
bladam z jakimis obliczeniami!


1)
Zeszytów było łącznie 5 + 6 = 11.
Zosia zapłaciła za nie 5 * a + 6 * (a - 0,1) = 11a - 0,6
Jeżeli łączną kwotę podzielimy przez ilość zeszytów, to otrzymamy średnią cenę jednego zeszytu:

(11a - 0,6)/11 = a - 6/110

2)
Kwoty kieszonkowego:
Agata = x
Basia = x - 10
Ewelina = 2x
Agnieszka = 2x + 20

Razem, po dodaniu wszystkich kwot, otrzymujemy:

x + x - 10 + 2x + 2x + 20 = 4x + 10

3)
Ponieważ sąsiednie kwiaty rosną w odległościach x m od siebie, zaś te nowe posiał w równych odległościach od tamych, więc muszą rosnąć też w odległościach x m. W związku z tym 2 kwiaty rosły na przestrzeni x m, 3 na przestrzeni 2x m, 4 na przestrzeni 3x m itd. Ponieważ kwiatów było a, rosły one naprzestrzeni (a-1)x m, taka więc była długość ściany domu.
19 3 19