1. Dane są następujące substancje: cukier, sól kuchenna, azot, woda, benzyna, parafina(świeczka). Określ tym wiązania:
a) wiązania jonowe:........
b) wiązania atomowe:.........

2. Proces zachodzący w wapienniku podczas otrzymywania wapna palonego przedstawia równanie:
a) CaCO₃ → CaCO + CO₂
b)CaO + H₂O → Ca(OH)₂
c) Ca(OH)₂ + CO₂ → CaCO₃ + H₂O
d) CaCO₃ + H₂O + CO₂ → Ca(HCO₃)₂

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T09:00:33+01:00
1.
a)sól kuchenna
b)reszta atomowe
2.
a) CaCO₃ → CaO + CO₂ - w tej reakcji powinno być raczej tak
i wtedy to ta odpowiedz, w przeciwnym razie żadna reakcja nie prowadzi do powstania CaO - wapna palonego